SALAMA (peace)

A Hausa song that reminds us of The CROSS……”He was wounded for our transgressions and the chastisement of our peace was upon him…….” How can I forget the sound of the razor studded whip.
written by WORDSMITH BENEDICT
http://www.facebook.com/wordkitchen
http://www.reverbnation.com/wordsmithbenedict.
FOLLOW @ wordsmithbened1 on twitter.

LYRICS

SALAMA
choruz
dalilin salama na ne yasha wiya)2x domin salama na na ya zan manta ah ah.
SOLO1.
Kusosi uku da guduma ya dawka giceye domina soya’iyan nan kaman zuma,
da rawanin kaiya akan sa kuma,ga jini da ruwa sun zuba, a gefen sa,da na huda,
ya Uba ka yafe sh’e ya ce,ka ba sh’e ganewa.(Eloi lama’ sabak’thani,yakare)2x
CHORUZ
SOLO2
One cross the hammer and three nails,ya cere mani wawanci,
rending the heart,and the vail,Yesu ya nuna bambamci
what a sacrifice,he gave us christ,who paid the price,guy no be rice,
sometimes we crucify,the savior twice when he’s paid the price,
make you think twice.CHORUZ.
RAP.
Ya kamata mu girmama sunan sa,
mu gode masa,domin ya bire da dansa,
amma mun kasa,mun nace yin iskanci,shashanci,chin hanci
tsai kaman mun manta,da wannan babban,aikin haddaiya,
duk da hakka yesu ya ceche mu, chikin zunubi dazaman azaba,
tsai mu kiyaye, kada mu hallaka,cikin jaraba,amma muyi biyaya,
sheidan bishara,shine hikimma,hannu mu tappa
kappa mu taka,domin yesu baya chin ammana,
domin yesu ya kawo mana salama
bridge
just to give me peace he suffered on the tree,
spat upon his face,peirced his side,had no angel,
there to guide, had no pride,domina he cry,domina he died,choruz.

(adlips)(a call and response between me and the girl)
help me feel this flow-emma abasi(its efik)
take it nice and slow-‘kawawa(its efik too)
i’ve bin blessed from head to toe-ife oluwa(yoruba)
cant you see it so-kawawa
help me feel this flow-kaunan yesu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s